عشق مثل لیمو ، گاهی تلخ ؛ گاهی شیرین

درست شبیه عشق بین من و همسرم ، پس از 31 سال زندگی مشترک

خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست